Tiende Penning Alumnivereniging

Verslag lezing 22 januari 2014

Op 22 januari jl. organiseerde het nieuwe bestuur van de Tiende Penning haar eerste activiteit. Op het programma stond een lezing met als centrale thema Base Erosion and Profit Shifting, ook wel BEPS genoemd. Voorafgaand aan de lezing werd eerst in Grand Café Esplanade samen gedineerd. Ietwat later dan gepland begon het inhoudelijke gedeelte van de avond. De avond werd afgetrapt door een welkomstwoord en inleidende lezing van Cees Peters, de voorzitter van de Tiende Penning. Hij schetste de achtergrond van BEPS en hij ging in op de mogelijkheden om de problemen op te lossen. Vervolgens was het woord aan Loek Helderman. Hij is partner bij KPMG Meijburg & Co en gespecialiseerd in transfer pricing en Value Chain Management. Hij ging onder andere dieper in op de maatschappelijke discussie over tax planning en op de voorgestelde actiepunten op het gebied van transfer pricing. Het inhoudelijke deel was erg interessant en riep de nodige vragen en discussie op bij de aanwezigen. De avond werd afgesloten met een borrel in Grand Café Esplanade.