Tiende Penning Alumnivereniging
11044556_1556686704617436_7846670041727940497_o-main

Verslag lezing mediation 28 januari 2015

"Ik zeg niet dat het een wondermiddel is, maar als we kijken waar het echte probleem zit, zijn we in staat om deze beter op te lossen." Met deze woorden besloot dr. Van Hout haar lezing over mediation. Een onderwerp dat, op slechts één college van Methodologie van het belastingrecht na, weinig in onze studie aan bod komt. Gezien de mogelijkheden die mediation biedt en de schaal waarop in landen als de Verenigde Staten mediation wordt toegepast, is het zeker een onderwerp dat onze aandacht verdiend.

Waar juristen het aspect 'emotie' zo veel mogelijk proberen uit te schakelen in een casus, speelt deze juist de hoofdrol bij mediation. Wat zit iemand nou echt dwars? Is het echt zo'n probleem dat de belastingplichtige een boete moet betalen, of zit het bezwaar bij de manier waarop de belastingplichtige de boete kreeg opgelegd? Voelt de belastingplichtige zich serieus genomen? Zoals u ziet, een hele andere benaderingswijze dan die wij tot nu toe gekend hebben.
Daarnaast besprak dr. Van Hout de oorsprong van mediation, de verschillende staten van conflict en een aantal ervaringen uit de praktijk: hoe nadat de belastinginspecteur en -plichtige elkaar de huid vol gescholden hadden, uiteindelijke samen koffie zijn gaan drinken. En kreeg ik eindelijk het antwoord op de tentamenvraag: wat is het verschil tussen een conflict en een geschil? Een vraag die me sinds het tentamen bezig hield en waarop ik steeds maar geen goed antwoord kon formuleren.

Na afloop van de lezing was er in de Esplanade de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de avond nog eens door te nemen en oude bekende uit de studietijd weer eens te spreken.

Via deze weg wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals een woord van dank te richten aan dr. Van Hout voor de zeer boeiende lezing.

Deze lezing vond plaatst op 28 januari jongstleden op Tilburg University en was georganiseerd door alumnivereniging de Tiende Penning.