Tiende Penning Alumnivereniging

Het bestuur

Het bestuur van de Tiende penning bestaat uit:
Yde Bolsenbroek - voorzitter 
Aniek Tijdink - vicevoorzitter 
Emma Weijde - secretaris 
Sebastiaan Elst - penningmeester

Het bestuur wordt ondersteund door een commissie bestaande uit leden van T.F.V. "De Smeetskring"