Tiende Penning Alumnivereniging

Situatie Tiende Penning vereniging

De Tiende Penning gaat vanaf dit verenigingsjaar een nieuwe koers varen. De afgelopen jaren streefde de Tiende Penning ernaar om een formele en een informele activiteit per jaar te organiseren. Helaas is dit niet altijd gelukt door een gebrek aan belangstelling.

Op de Algemene Ledenvergadering van oktober 2016 is dan ook besloten om alleen nog activiteiten te organiseren op initiatief van de leden. Er wordt dit jaar geen contributie geheven, maar de Tiende Penning stelt wel jaarlijks een budget beschikbaar voor initiatieven van leden.