Tiende Penning Alumnivereniging

Algemene Ledenvergadering 27 november 2019

Beste alumnus,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van De Tiende Penning over het verenigingsjaar 2018-2019. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 27 november 2019 om 19.30 uur in gebouw M, zaal 10.03, Tilburg University.

De agenda en de stukken sturen wij u nog toe. We hopen u tijdens deze Algemene Ledenvergadering te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Tiende Penning,