Tiende Penning Alumnivereniging

Het bestuur

Het bestuur van de Tiende penning bestaat uit:
dr. Frank Elsweier (voorzitter),
Mieke Verhappen MSc (secretaris), en
Bart Mestrom LLM (penningmeester).

Het bestuur wordt ondersteund door een commissie bestaande uit leden van T.F.V. "De Smeetskring"